سن مناسب برای ایمپلنت دندان
26
ژانویه

سن مناسب برای ایمپلنت

بهترین سن برای ایمپلنت :   دندانپرشکی در تبریز  دکتر محمد متقی خسروشاهی : ایمپلنت درمانی است که جایگزین دندان‌های از دست رفته می‌شود. اما در زمان کاشت ایمپلنت فک و...

ادامه مطلب