دندان
02
نوامبر

ده خوراکی مفید برای دندان ها

ده خوراکی که برای دندان مفید است : دندانپزشکی دکتر محمد تقی خسروشاهی . 1- کرفس خوردن کرفس اولا باعث افزایش ترشح بزاق می شود که می دانیم بزاق خاصیت...

ادامه مطلب