حساسیت دندان ها به سرما
03
دسامبر

آیا دندان‌های حساس به سرما و ترشی باید عصب‌کشی شوند؟

آیا دندان‌های حساس به سرما و ترشی باید عصب‌کشی شوند؟   دندان پزشکی در تبریز دندانپزشکی دکتر محمد متقی خسروشاهی : «دکتر دندانم حساس شده است و نمی‌توانم بستنی...

ادامه مطلب