مراقبتهای بعد از جراحی لثه
13
نوامبر

مراقبت های بعد از جراحی لثه

مراقبت های بعد از جراحی لثه دندانپزشکی در تبریز کلینیک دکتر محمد متقی خسروشاهی : • بعد از جراحی لثه، دندانپزشک  لثه را بخیه نموده و بمنظور حفاظت موضع از...

ادامه مطلب