بلیچینگ دندان
10
نوامبر

بلیچینگ دندان چیست

بلیچینگ دندان چیست : دندانپزشکی در تبریز کلینیک دکتر محمد تقی خسروشاهی: بلیچینگ Bleaching یعنی سفید کردن دندانها بوسیله مواد خاص اکسید کننده مثل پر اکسید هیدروژن. مواد اکسید کننده به داخل...

ادامه مطلب