تماس با ما

کلینیک دکتر متقی

ایران – تبریز – آبرسان – برج سفید 1
طبقه 5 واحد G
کلینیک : (041) 33370962
موبایل:09144941637 (دکتر خسروشاهی)
ایمیل:info@drmottaghi.net
وبسایت :http://drmottaghi.net
ساعت :شنبه تا پنج شنبه 9 الی 21