ایمپلنت

سن مناسب برای ایمپلنت دندان
26
ژانویه

سن مناسب برای ایمپلنت

بهترین سن برای ایمپلنت :   دندانپرشکی در تبریز  دکتر محمد متقی خسروشاهی : ایمپلنت درمانی است که جایگزین دندان‌های از دست رفته می‌شود. اما در زمان کاشت ایمپلنت فک و...

ادامه مطلب
مراحل ایمپلنت دندان
26
اکتبر

مراحل ایمپلنت دندان :

مراحل کاشت ایمپلنت دندان: دندان پزشکی دکتر محمد تقی خسروشاهی در تبریز. کلیه مراحل ایمپلنت در بازسازی کامل یک یا دو فک شامل ۹ جلسه میباشد که در کارهای...

ادامه مطلب