دراين دنيای در حال تغيير و روبه پيشرفت ، زيبايی  هميشه مقوله ای با اهميت بوده است. داشتن يك لبخند زيبا وخوشايند  نه تنها  از نظر اجتماعی و عاطفی بلكه از نظر اقتصادی و كسب مشاغل بهتر، موفقيت بيشتری را نصيب فرد می كند. چرا كه دندانها و لبخند زيبا نقش عمده ای را در جذابيت صورت و اعتماد به نفس شخص ايفا می كند. اكنون با پيشرفت تكنولوژی در دندانپزشكی مدرن، اين امكان براي دندانپزشك زيبايی وجود دارد كه لبخند فرد را زيباتر سازد و در عين حال ظاهر جوان تری را در وی ايجاد نمايد. واين همه با  درمان های محافظه كارانه و حفظ نسج سالم ،  بدون هيچگونه آسيب به دندان ها مقدور است. آنچه در اصلاح طرح لبخند توسط دندانپزشك مدنظر قرار می گيرد،  وجود قرينگي در دندانهای راست و چپ، رابطه صحيح قرار گرفتن دندانها با لب بالا و پايين  ، تناسب صحيح عرض و طول هر دندان و رابطه صحيح خطی و طولی بين دندانهای جلو، چه در لبه برنده و چه در لبه لثه ايی دندانها  و بسياری نكات ريز و درشت ديگری است  كه بر اساس فرمول ها و قوانين خاصی  ارزيابی می شود و هريك از اينها می تواند در خلق يك لبخند زيبا  تاثيری وافر داشته باشد.

از مهمترين درمان های  دندانپزشكی زيبايی می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • لمینیت دندان (سراميكی – كامپوزيتی)

  • بلیچینگ (سفید کردن دندان ها)

  • جراحی زیبایی لثه (اصلاح بدفرمی وبلندی لثه ها  یا بلندکردن طول تاج دندان ها)

  • طرح لبخند

 لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند. تحقیقات نشان داده است که لبخند زدن با تولید این سه ماده در بدن باعث بهبود روحیه می شود. می توان گفت لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است.