ایمپلنت دندانی چیست؟

ایمپلنتهای دندانی بهترین شیوه برای جایگزینی دندان های از دست رفته یا شکسته هستند.این روکش قابل اطمینان، بادوام و راحت است.این یک نمونه از ایمپلنت دندانی تک واحداست.
implant-img
همان طور که می بینید، خود ایمپلنت داخل استخوان قرار گرفته و قسمتی از آن به منظور قرارگیری روکش، به بیرون از لثه ادامه خواهد یافت.
امروزه استفاده از ایمپلنتهای دندانی به عنوان Standard of Care، در مورد دندان هایی که از دست رفته به منظور بازگرداندن زیبایی و فانکشن بیان می گردد که دارای نتایج قابل توجه در بهبود قدرت جویدن، بهداشت دهان و زیبایی صورت و لبخند می باشد.
در این جا نمونه ای از یک واحد ایمپلنت دندانی را مشاهده می کنید.

AB6

در این جا نمونه از چند واحد ایمپلنت دندانی را مشاهده می کنید :

AB7
 

ایمپلنتهای دندانی در قیاس با پلاکهای متحرک بسیار مؤثر و کارا بوده و امکان جویدن بهتر و حفظ استخوان و نسج باقیمانده را مقدور می سازد.

 

در اینجا نمایی از جایگزاری 6 عدد ایمپلنت که بازسازی تمام دندان های از دست رفته ی فک بالا را مشاهده می کنید :

AB8
 

در نهایت، ایمپلنت های دندانی می توانند به عنوان پایه ای برای دنچرهای کامل باشند. با جایگزینی دندانهای مصنوعی متکی به ایمپلنت، بیمار از مزایایی مانند گیر بیشتر، قدرت جویدن بهتر و زیبایی بیشتر بهره خواهد برد.