آدرس:

تبریز – چهارراه آبرسانی – برج سفید 1 – طبقه دوم – واحد G

تلفن :

33370962–041
041-33351773

ایمیل :

info@drmottaghi.com

به ما ایمیل بفرستید